Bakgrunnen er å gi norske produsenter muligheten til å dekke økende produksjonskostnader gjennom prisuttak i markedet.

Departementet ser behov for å gå tidlig ut med denne informasjonen som et signal foran de nært forestående prisforhandlingene mellom markedsaktørene for kylling og dagligvarekjedene. Bestemm­elsene i jordbruksavtalen skal ikke hindre et prisnivå som kan gi norske kyllingbønder kostnadsdekning i deres produksjon. Prisnivået reguleres av jordbruksavtale­bestemmelsene om øvre prisgrense for referanseprisen på kylling.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet