Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Overskudd av matkveite i klasse 1

16. mars 2021

Felleskjøpet Agri la idag fram en revidert kornprognose, totalkvantumet er fortsatt prognosert til knappe 1 240 000 tonn. Det spesielle i år er at det blir for mye matkveite i klasse 1, dermed må det overlagres anslagsvis 49 000 tonn. 

Det var også samme utfordring i fjor, da det ble overlagret 15 000 tonn matkveite i klasse 1. Matkveite i klasse 5 er det nesten ikke etterspørsel etter, det meste av den kvaliteten er omdisponer til fôr.

61 600 flere dekar med korn og oljevekster.

Etter 2 år med sterk nedgang i kornarealet, ble det i 2020 en økning på 61 600 dekar. 

Kilde: Felleskjøpet Agri