Tømming av melketank.
Foto: Tine Mediebank.

Overproduksjonsavgifta for melk økes til 4.90 kr/liter i 2020.

20. desember 2019

Overproduksjonsavgiften for melk øker med 10 øre til 4,90 kroner per liter melk fra 1. januar 2020. Ordningen med overproduksjonsavgift ble innført for at det ikke skal være lønnsomt å produsere melk utover kvote.

For lav overproduksjonsavgift bidrar til overproduksjon av melk. Behovet for å øke avgiften forsterkes av at markedet er i en situasjon der produsert mengde skal reduseres substansielt. Overproduksjonsavgiften økes for å legge til rette for at kvoteordningen skal virke etter sin hensikt, og for å redusere overproduksjonen til et minimum i denne situasjonen.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.