Kyr på beite
Foto: Tine Mediebank

Over halvparten av kvotesalget var utleide kvoter.

22. september 2019

En foreløpig oversikt fra Landbruksdirektoratet viser at 615 eiendommer har solgt ca 52,5 millioner liter grunnkvote i årets omsetningsrunde. Av dette er 10,5 millioner liter solgt til staten. Over halvparten av de som solgte kvoten har leid den bort i år

355 av de 615 som solgte kvoten i årets runde har leid bort hele kvoten i år. I tillegg er det 70 medlemmer i samdrifter som har solgt sin kvote. 

Her en foreløpig tabell utarbeidet av Landbruksdirektoratet


Hedmark og Troms har solgt størst andel av kvotene
Det er solgt størst andel av grunnkvotene i Hedmark og Troms. I og med at statens andel på 20 prosent i år ikke selges ut igjen betyr det at disse regionene får en litt mindre andel av melkekvotene neste år. Men det er små forskjeller, og dette er sannsynligvis godt innenfor det som jordbruksavtalen sier om at “produksjonsregionenes andel av grunnkvote videreføres om lag på dagens nivå.

Tabellen er utarbeidet av Landbruksdirektoratet

Kilde: Landbruksdirektoratet