Jon Georg Dale og Omsetningsrådet
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Over en halv milliard i omsetningsavgift i 2017

20. juni 2018

Bøndene betalte inn 521 millioner i omsetningsavgift i fjor, det viser årsmeldinga til Omsetningsrådet som ble lagt fram i dag. All omsetning av kjøtt, melk, korn, egg og pelsdyr blir pålagt en avgift fastsatt av omsetningsrådet, for hagebrukssektoren bevilges midlene kollektivt over jordbruksavtalen. Pengene som kommer inn blir brukt til avsetningstiltak, faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

Her er en oversikt over hva midlene ble brukt til i 2017:

Kjøtt
Avsetningstiltak:               148 mill. kr.
Faglige tiltak:                     73 mill. kr.
Opplysningsvirksomhet: 52 mill. kr.
Sum kjøtt:                          273 mill. kr.

Melk
Avsetningstiltak:               118 mill. kr.
Faglige tiltak:                       11 mill. kr.
Opplysningsvirksomhet:  32 mill. kr.
Sum melk:                          161 mill. kr.

Egg
Avsetningstiltak:               29 mill. kr.
Faglige tiltak:                       4 mill. kr.
Opplysningsvirksomhet: 13 mill. kr.
Sum egg:                             46 mill. kr.

Korn
Avsetningstiltak:               22 mill. kr.
Faglige tiltak:                        0
Opplysningsvirksomhet:    2 mill. kr.
Sum korn:                           24 mill. kr.

Fjørfe
Avsetningstiltak:                0
Faglige tiltak:                      9 mill. kr.
Opplysningsvirksomhet:  17 mill. kr.
Sum fjørfe:                          26 mill. kr.

Hagebruk
Avsetningstiltak:                1 mill. kr.
Faglige tiltak:                      2 mill. kr.
Opplysningsvirksomhet: 19 mill. kr.
Sum hagebruk:                  22 mill. kr.

Pelsdyr
Avsetningstiltak:               0
Faglige tiltak:                     3,5 mill. kr.
Opplysningsvirksomhet:  0
Sum pelsdyr:                       3,5 mill. kr.

Her kan du lese hele årsmeldingen til Omsetningsrådet.