Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Over 80 prosent norsk matkorn

11. mars 2023

Den siste prognosen fra Felleskjøpet markedsregulator viser ei samla avling av korn. erter og oljefrø på 1 378 millioner tonn, 20 000 tonn mer i novemberprognosen. Det er den største avlinga siden 2004. Norskandelen av matkorn blir over 80 prosent, i tillegg blir det både omdisponert og overlagret matkorn.

Prognose pr. 10 mars.

Her er utdrag fra prognosen

Akkumulert norskandel i kveite så langt i sesongen er 78 %, men har vore i gjennomsnitt 82 % sidan november. Med bakgrunn i dette, blir andelen sett til 80 % for sesongen. Importtal for havre er estimert behov for økologisk vare, som er sett til kvantum for 2022.

Frå ulike hald har marknadsregulator motteke signal om at eit så høgt nivå av forbruk av norsk matkveite, har gitt svært tunge reklamasjonskrav knytta til den høge proteinandelen og den høge andelen matkveite med sterk gluten. Dersom andelen norsk korn blir som gjennomsnittet for sesongen, 78 %, gir det ein auke i importbehov på 4 000 tonn.

Det er i sesongen omdisponert 20 000 tonn matkveite klasse 4 i september og 18 000 tonn klasse 1 og 2 i desember. Prognosen tek vidare utgangspunkt i at overlagringa ikkje skal overstige  40 000 tonn. I så fall kan det vere nødvendig å omdisponere  10 000 tonn vårkveite ut over det som allereie er bestemt. Dette vil det bli teke stilling til etter innmeldingar om balanse frå bransjen og prognosen i mai. Dersom forbruket av matkveite blir som gjennomsnittet for sesongen, aukar behovet for nedskriving til fôr med 4 000 tonn.

Tabellen under gir oversikt over bruken av tilgjengeleg norsk korn til ulike formål:

Kilde: Felleskjøpet markedsregulator