Bjørn i dyrepartk
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslo tingrett utsetter felling av binne med unger

27. juli 2023

Oslo tingrett har midlertidig stansen fellingen av ei binne og to bjørnunger i Trøndelag. Klima- og miljødepartementet vil ha en snarlig behandling av saken.

Organisasjonene Foreningen våre rovdyr og Noah krevde midlertidig forføyning av vedtaket om felling fra Klima- og miljødepartementet.

De fikk torsdag medhold i Oslo tingrett, og fellingstillatelsen er dermed ikke gyldig før retten har vurdert om den er i tråd med lovverket, skriver VG.

Ber om rask behandling

Klima- og miljødepartementets vedtak om felling kom fredag i forrige uke, selv om Miljødirektoratet hadde gitt avslag på søknaden om felling.

I tillegg har Aktivt rovdyrvern anmeldt staten i saken.

– Vi har i dag mottatt kjennelsen fra Oslo tingrett om midlertidig forføyning. Vi forholder oss til rettens avgjørelse, og vi har gitt beskjed til Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn om at fellingsforsøket må stanses med umiddelbar virkning, sier statssekretær Kjersti Bjørnstad (Sp) i Klima- og miljødepartementet.

De skal nå se nærmere på kjennelsen.

– Staten vil be om at saken behandles i tingretten så raskt som mulig, sier Bjørnstad.

Håpet departementet ville droppe saken

– Vi er veldig glade for at jakten nå er stanset. Vedtaket fra Klima- og miljødepartementet om å felle binne med unger av en sterkt truet art er så ekstremt at det må få følger, sier leder Alette Sandvik i Foreningen våre rovdyr.

Noah-leder Siri Martinsen håpet at departementet ville la den midlertidige kjennelsen stå og droppe en runde i retten.

– Vi mener de ikke burde gjøre det, for de bruker mye av offentlighetens ressurser på å presse fram en politikk som er på kanten av lovverket, sier Martinsen til NTB.

Tror fortsatt på felling

Miljødirektoratet bekrefter stansen.

– Vi har fått en orientering fra Klima- og miljødepartementet om Oslo tingretts vedtak, sier seniorrådgiver Anders Braa i Miljødirektoratet til rovdyr.org.

– Statens naturoppsyn må innstille sin aktivitet, og man får bare avvente tingrettens behandling, sier han.

Tone Våg i Raubeinsetra saubeitelag i Snåsa håper på en rettslig avklaring til uka. Hun har god tro på at tingretten vil åpne for at skadefellingen skal kunne gjenopptas.

– Departementets vedtak er helt i tråd med det Stortinget har bestemt, og trygt innenfor rammene av rovviltforliket og lovverket. Rovviltforliket sier klart at bestandsmålet skal nås innenfor yngleområdene. Jeg mener vi har en knakende god sak, sier Våg.

Både i 2021 og 2022 ble det åpnet for skadefelling av binna. Da hadde hun ikke unger.

– Klokt

SV mener tingretten har tatt en klok avgjørelse.

– Nå får domstolene prøvd gyldigheten av fellingstillatelsen, og vi slipper en situasjon hvor bjørnen i verste fall ble skutt før det foreligger en endelig rettsavgjørelse, sier stortingsrepresentant Lars Haltbrekken.

Partiet er sterkt kritisk til fellingstillatelsen fra Klima- og miljødepartementet.

– Det å gi tillatelse til å felle ei binne med unger er alvorlig, sier Haltbrekken.

Ifølge Klima- og miljødepartementet har det over flere år vært dokumentert store skader på sau i Steinkjer og på Snåsa forårsaket av den aktuelle bjørnemoren.

(©NTB)

[email protected]