Bjørn i dyrepartk
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oslo tingrett åpner for skadefelling av bjørnebinne med unger

17. august 2023

Oslo tingrett opphever stans i skadefelling av ei bjørnebinne med to unger i Steinkjer og på Snåsa i Trøndelag.

Klima- og miljødepartementet vedtok i forrige måned for første gang fellingstillatelse på en binne med to unger. NOAH – for dyrs rettigheter og Foreningen våre rovdyr reagerte kraftig og leverte inn krav om midlertidig forføyning i saken.

Tillatelsen ble dermed satt på vent, men nå har altså Oslo tingrett avvist miljøorganisasjonenes krav og fastslått at departementets fellingstillatelse er gyldig, skriver Rovdyr.org.

Oslo tingrett peker på at når man vurderer bjørnebestanden samlet i det bestemte området på grensen mellom Norge og Sverige, er det liten tvil om at bjørnebestanden ikke er truet per i dag.

«Retten konkluderer med at uttak av binne NT 125 med unger ikke truer overlevelsen til den aktuelle bjørnebestanden», skriver tingretten.

Ifølge Klima- og miljødepartementet har det over flere år vært dokumentert store skader på sau i Steinkjer og på Snåsa forårsaket av den aktuelle bjørnemoren.

– Jeg er fornøyd med at tingretten har kommet til at vedtaket om felling av bjørnene i Trøndelag er lovlig. I vedtaket ble det bestemt at fellingen skulle gjennomføres av Statens naturoppsyn. Vi vil nå ta kontakt med Miljødirektoratet for å drøfte hvordan saken skal håndteres videre, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Kjersti Bjørnstad.

Helt riktig avgjørelse

– Helt riktig avgjørelse, sier rovviltansvarlig i Norges Bondelag, Erlend Fiskum.

– At det nå åpnes igjen for at binna og ungene kan tas ut, er helt avgjørende for de som driver beitenæring i område. I flere år har de slitt med stort rovdyrpress, og det har vært en vanskelig situasjon for de berørte, forteller Fiskum.

I vedtaket ble det bestemt at fellingen skulle gjennomføres av Statens naturoppsyn.

– Det som er viktig nå er at Statens naturoppsyn er raskt på banen. Det må settes inn ressurser så snart som mulig slik at vi lykkes med å ta ut skadegjører, avslutter Fiskum.

(©NTB)

[email protected]