Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Opptrappingsplan:- Så fort som det er forsvarlig

24. januar 2023

En opptrappingsplan er et stort og krevende arbeid, og regjeringen vil jobbe for å få fram saken så fort som det er forsvarlig, det skriver Landbruks- og matminister Sandra Borch i et svar på spørsmål fra Olaug Bollestad om når opptrappingsplanen for landbruket skal legges fram.

Det skriftlige spørsmålet fra Bollestad lød slik: “Høringsfristen for Grytten-utvalgets rapport har nå gått ut, men statsråden har enda ikke varslet noe opptrappingsplan. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag etterlyste 14. desember 2022 en tydelig opptrappingsplan. Denne trengs for å gi forutsigbarhet.
Når vil landbruksministeren legge fram en opptrappingsplan for landbruket?”

I svaret skriver Borch blan annet: “Høringen på Inntektsutvalgets rapport er nettopp avsluttet. Utvalgets hovedoppgave var å drøfte og klargjøre prinsipper og metoder, samt muligheter og begrensninger, for måling av inntekter i jordbruket som sektor og for bønder som private næringsdrivende, samt grunnlag og forutsetninger for å sammenligne næringsinntekter i jordbruket med lønn for arbeidstakere.

Vi starter nå arbeidet med å gjennomgå høringsinnspillene, som sammen med NOU 2022: 14, vil være viktig grunnlag for det videre arbeidet. En opptrappingsplan er et stort og krevende arbeid, og regjeringen vil jobbe for å få fram saken så fort som det er forsvarlig.”

Kilde: Stortinget.no