Torunn Nordbø
Foto: Krister Sørbø.

Opplysningskontoret for brød og korn avvikles.

16. desember 2020

Opplysningskontoret for brød og korn blir avviklet fra 31. desember 2021, opplysningsarbeidet videreføres i samarbeid med Opplysningskontoret for egg og kjøtt. Daglig leder Torunn Nordbø vil inngå som en del av staben i Matprat.

I et brev til Omsetningsrådet opplyser Norske Felleskjøp at de økonomiske rammene til opplysningskontoret har vært for lave. Styret har det siste året gjennomført en prosess for å sikre bedre økonomiske rammevilkår, det har ikke lyktes. Dermed er det besluttet å avvikle aksjeselskapet som har vært eiere av opplysningskontoret.

Aktørene i matkornbransjen er enige om det generiske opplysningsarbeidet har vært nyttig og at de vil etablere et markedsråd som vil kjøpe tjenester av Matprat. Norske Felleskjøp opplyser at Matprat er positive til at nåværende daglig leder i OBK AS blir tilsatt i Matprat og får hovedansvaret for produksjonen av opplysningstiltak for kornsektoren.

Omsetningsrådet har vedtatt at det kan brukes inntil 2,1 millioner kroner til opplysningsarbeid for brød og korn. Det legges til grunn at matkornbransjen bidrar med samme beløp.

Kilde: Protokoll fra Omsetningsrådet.