Bjørg Tørresdal
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Opplysningskontorene fortsetter som før.

23. juni 2020

Etter en langvarig prosess har Omsetningsrådet bestemt at de fire opplyningskontorene for jordbruksprodukter fortsetter som før. Det blir altså ingen sammenslåing eller samlokalisering av kontorene.

I fjor vedtok Omsetningsrådet følgende: “Omsetningsrådet ber om at det startes en prosess hvor fire kontor beholdes, men samlokaliseres og at det settes krav til samarbeid på bestemte områder.». Dette har møtt betydelig motstand i de ulike kontorene, og i går vedtok altså Omsetningsrådet at prosessen avsluttes uten samlokalisering.

Økt samarbeid

-Jeg er glad for at et samlet Omsetningsråd har fattet vedtak om å øke samarbeidet mellom opplysningskontorene, sier Omsetningsrådets leder Bjørg Tørresdal.

Det er dokumentert at generisk markedsføring er effektivt og formålstjenlig i markedsbalanseringen. Omsetningsrådet har sett på effektivisering og kostnadsbesparelser.

Omsetningsavgiften skal fortsatt være hovedkilden i finansieringen av opplysningsvirksomheten. Rådet har, ut fra en helhetsvurdering, kommet fram til at videre arbeid med en samlokalisering avsluttes, sier Tørresdal.

Her er en oversikt over opplysningskontorene

Kilde: Protokoller fra Omsetningsrådet.