Bollestad og Bartnes
Foto: Norges Bondelag

Oppkjøpsordningen av melkekvoter åpnes 2. januar kl. 12.00.

11. desember 2019

Nå har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forskriften for den ekstraordinære oppkjøpsordningen for kumelkkvoter. Ordningen starter 2. januar 2020 kl. 12.00. Det er “først til mølla”- prinsippet som gjelder


Kvoteeier kan selge hele eller deler av grunnkvoten.  Minst 80 prosent av grunnkvotemengden som selges må selges til staten til en fastsatt pris. Resten kan kvoteeieren selge privat innenfor egen produksjonsregion. Det er også mulig å selge hele grunnkvoten til staten, for den fastsatte prisen. Oppkjøpsmengden i den enkelt region og prisen per liter kvote er et resultat som partene i jordbruksoppgjøret har blitt enige om.

   

     

– Oppkjøpsordningen foregår etter «først til mølla»-prinsippet. Vi registrerer påmeldingene etter hvert som de kommer inn, og vil oppdatere situasjonen fortløpende på våre nettsider slik at kvoteeierne kan se om oppkjøpsmengden er fylt opp i sin produksjonsregion, sier seksjonssjef Olav Sandlund i Landbruksdirektoratet.

Full søknad sendes i neste steg
Når kvoteeieren får beskjed fra Landbruksdirektoratet om at meldingen er registrert, sender kvoteeieren selve søknaden.

Salg av grunnkvote får virkning fra 1.1.2021. Det betyr at kvoteeier kan produsere på kvoten i 2020.  Landbruksdirektoratet har planlagt å utbetale pengene for kvotesalget i januar 2021.

– Vi oppfordrer alle til å bruke den elektroniske løsningen vår. Det er enklere og raskere enn å velge papirløsningen, sier Olav Sandlund.

Les mer om det frivillige salget av kumelkkvoter som starter 2.januar kl.12.00 og hvordan du søker. Her finner du også ofte stilte spørsmål og svar. 

Forutsetninger for å delta i oppkjøpsordningen

  • Du må eie en landbrukseiendom med grunnkvote kumelk.
  • Du må i perioden 2. januar 2020 kl. 12.00 til utgangen av 31. mars 2020 melde til Landbruksdirektoratet ønske om å selge grunnkvote.

 

Hvor mye grunnkvote kan jeg selge?

  • Du kan selge hele eller deler av landbrukseiendommens grunnkvote.
  • Minst 80 prosent av grunnkvotemengden du selger må selges til staten for en allerede fastsatt pris, se tabell 1 nedenfor. Resten kan du selge til privat kjøper innenfor samme produksjonsregion.
  • Du kan også selge hele din grunnkvote til staten, for den fastsatte prisen, se tabell 1 nedenfor. 

        

STEG 1: PÅMELDING

Første steg for å delta er å melde fra om at du er interessert i å selge til staten, og hvor mye du ønsker å selge. Dette kan du gjøre fra 2. januar kl. 12.00.  

Påmeldinger kan ikke sendes tidligere enn 2. januar kl. 12.00. Alle former for registrering av påmelding tidligere enn dette tidspunktet, vil ikke bli ansett som en gyldig påmelding.

Landbruksdirektoratet godkjenner ikke andre former for registrering av påmelding enn de to alternativene under.

Hvordan melder jeg meg på?

Det finnes to muligheter:

1)    Gjennom Landbruksdirektoratets elektroniske løsning for påmelding (kommer innen få dager) som åpner 2. januar kl. 12.00.

2)    Har du ikke mulighet til å bruke den elektroniske løsningen må du benytte Landbruksdirektoratets påmeldingsskjema (skjema LDIR 813) og sende dette som rekommandert brev fra 2. januar kl. 12.00.

Du kan ikke levere skjemaet som vedlegg til e-post til Landbruksdirektoratet.

Påmeldingen bygger på «først til mølla»-prinsippet. De elektroniske påmeldingene registreres automatisk i riktig rekkefølge. Påmeldinger som sendes rekommandert i posten registreres av Landbruksdirektoratet via Postens sporingstjeneste.

Siste frist for registrering av påmelding er 31. mars 2020.

Dersom du ønsker å trekke en allerede registrert påmelding, må du umiddelbart gi skriftlig melding om dette til Landbruksdirektoratet.

Kilde: Landbruksdirektoratet.