Børre Solberg
Foto: Økologisk Norge

Ønsker økt produksjon av norsk økologisk mat

27. april 2020

-Det er viktig at norskandelen av de matvarene som kan dyrkes i Norge, blir så stor som mulig, uttaler Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. De vil ha økt arealtilskudd til korn, proteinvekster, frukt og grønt. Økt beitetilskudd står også på lista som de spiller inn nå i innspurten av årets forenklede jordbruksforhandlinger.

Må dyrke det vi kan

– For Økologisk Norge er det viktig at norskandelen av de matvarene som kan dyrkes i Norge, blir så stor som mulig, uttaler Børre Solberg, daglig leder i Økologisk Norge. – Norske forbrukere etterspør mer norsk økologisk mat. Særlig viktig i denne sammenhengen, er det å styrke produksjonen av økologisk frukt og grønt og utnytte våre rike beiteressurser. For å oppnå dette, må det økologiske landbruket styrkes betydelig, skal vi kunne redusere dagens omfattende importbehov.

Styrk korn og grønnsaker

– Slik situasjonen nå er, er det blitt enda viktigere at partene, også i praktisk politikk anerkjenner at det økologiske landbruket går foran i utviklingen av varig bærekraftig norsk matproduksjon i hele landet, framholder Solberg. – Avtalepartene må derfor allerede i denne omgangen kunne bli enige om en økt sats for arealstøtte til økologisk korn, proteinvekster, frukt og grønt, samt øke beitetilskuddet.

Sikre framtidas matforsyning

– Økt lønnsomhet for bønder som satser på en økologisk produksjon basert på de ressursene vi har her i landet, er viktig for å sikre forbrukerne bedre tilgang til norske økogrønnsaker og -korn, sier Solberg.
– Videre utvikling av det norske økologiske landbruket vil også være viktig for å sikre framtidig matproduksjon.

Kompenser for Corona-kostnader

Coronautbruddet og smitteverntiltakene har tydeliggjort sårbarheten ved at også økologisk produksjon her i landet pr i dag er avhengig av importerte innsatsfaktorer. – Vi har derfor også meldt inn til avtalepartene at de må sørge for en ordning som kompenserer for de ekstrakostnadene som økologiske produsenter er påført som følge av den situasjonen vi er oppe i, avslutter Solberg.

Økologisk Norge har tidligere gitt utfyllende innspill til avtalepartene.

Kilde: Pressemelding fra Økologisk Norge