Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Omsetningsrådet: 5000 tonn storfekjøtt kan legges på reguleringslager.

27. juli 2018

Omsetningsrådet har i et ekstraordinært møte vedtatt at det kan legges inntil 5000 tonn storfekjøtt på reguleringslager.
Samtidig økes omsetningsavgiften på storfekjøtt fra 13. august med 50 øre pr. kg. og fra 3. september med 1 krone i forhold til det som er vedtatt fra før.

Her er hele vedtaket fra Omsetningsrådet.

Omsetningsrådet vedtar å utvide maksimalt årlig kvantum for innlegging av
storfekjøtt på reguleringslager med 2 500 tonn, til 5 000 tonn i 2018. Med grunnlag
i tørkesituasjon force majeure åpnes det for dobbel mottaksplikt for helt slakt.
Når det nå brukes reguleringsmidler til ekstraordinær regulering av storfekjøtt,
pålegges markedsregulator mottaksplikt til innenlands produsert storfekjøtt (helt
slakt) fra uavhengig aktører. Mottaksplikten avgrenses til en andel av
tilleggskvoten. Mottaksplikten fra de uavhengige aktørene avgrenses til aktørenes
andel av slaktingen av storfekjøtt i 2017 multiplisert med innlegg av kjøtt innenfor
tilleggskvote.

Omsetningsrådet fastsetter omsetningsavgiften for kjøtt av storfe som følger:
Fra mandag 13. august 2018 kr 1,20 per kg
Fra mandag 3. september 2018 kr 1,70 per kg