Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Omsetningsavgifter for kjøtt og egg i 2023

9. desember 2022

I Omsetningsrådets møte i dag ble satsene for omsetningsavgift neste år fastsatt. Det er en kraftig økning i avgifta for storfe, mens for svin og er det en moderat økning. For sau og lam er det en liten nedgang sammenlignet med i fjor. Avgifta for egg reduseres med 50 øre/kg sammenlignet med dagens sats.

Under forutsetning av at Landbruks- og matdepartementet fastsetter maksimalsatser som anbefalt i punkt 2—4, fastsettes satsene for omsetningsavgift på kjøtt for 2023 som følger:

For kjøtt av storfe:

 

Fra 01.01.2023

kr 1,70 per kg

Fra 27.02.2023

kr 2,70 per kg

Fra 27.03.2023

kr 1,60 per kg

Fra 02.10.2023

kr 3,10 per kg

Fra 13.11.2023

kr 2,30 per kg

 

 

For kjøtt av svin:

 

Fra 01.01.2023

kr 0,90 per kg

For kjøtt av svin gjelder satsen også for purke og råne.»

 

 

For kjøtt av lam:

 

Fra 01.01.2023

kr 1,40 per kg

Fra 31.07.2023

kr 0,40 per kg

Fra 11.09.2023

kr 1,40 per kg

 

 

For kjøtt av sau:

 

Fra 01.01.2023

kr 1,40 per kg

    1. 1.Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at omsetningsavgiften på egg og fjørfekjøtt fra og med 1. januar 2023 fastsettes til:

 

Egg

kr 1,00 per kg

Kjøtt av kylling

kr 0,28 per kg

Kjøtt av kalkun

kr 0,28 per kg

 

2.Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsen for omsetningsavgiften på kjøtt av storfe fastsettes til kr 3,50 per kg fra og med 1. januar 2023.

3.Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsen for omsetningsavgiften på kjøtt av sau og lam fastsettes til kr 2,50 per kg fra og med 1. januar 2023.

4.Omsetningsrådet foreslår for Landbruks- og matdepartementet at maksimalsatsen for omsetningsavgiften på kjøtt av svin fastsettes til kr 1,50 per kg fra og med 1. januar 2023.

Kilde: Landbruksdirektoratet