Norske mynter
Illustrasjonsfoto

Omsetningsavgiftene for 2. halvår er fastsatt

27. juni 2020

De endelige satsene for omsetningsavgiftene for 2. halvår er nå fastsatt. Storfe, slaktegris og lam får reduserte avgifter, mens det blir uendret for melk, egg og purke/råne. 

Her er satsene for 2. halvår.

Melk
30 øre/liter
(Skal endelig fastsettes av Landbruks- og matdepartementet)

Egg
80 øre/kg

Slaktegris
90 øre/kg

Storfekjøtt
29/6 – 27/9: 10 øre/kg
28/9 –  31/12: 1,80 kr/kg

Lam
29/6 – 2/8: 1,80 kr/kg
3/8 – 13/9: 0,80 kr/kg
14/9 – 31/12: 1,80 kr/kg

Purke/råne
50 øre/kg.

Kylling/kalkun
28 øre/kg

Korn
Avgiften fstsettes i august, den blir maksimalt 3 øre/kg.

Kilde: Protokollen fra Omsetningsrådet.