Norske mynter
Illustrasjonsfoto

Omsetningsavgifta reduseres for svin og lam. Kraftig økning for melk.

16. desember 2019

Omsetningsrådet har vedtatt omsetningsavgifter for 2020. For svin blir den nye avgifta 1,10 kr/kg. en reduksjon på 50 øre. For lam reduseres avgifta med 70 øre. For melk ble TINE sitt forslag om 30 øre vedtatt. For storfe blir den omtrent på samme nivå som i år. Også for egg og fjørfekjøtt er avgifta uendret.

 

Svinekjøtt:             

Fra 01.01.2020   kr 1,10 per kg

Purkekjøtt

Fra 01.01.2020   kr 0,50 per kg

Lammekjøtt              

Fra 01.01.2020   kr 2,00 per kg
Fra 03.08.2020   kr 1,00 per kg
Fra 14.09.2020   kr 2,00 per kg

Sauekjøtt:              

Fra 01.01.2020   kr 2,00 per kg
Fra 03.08.2020   kr 0,00 per kg
Fra 31.08.2020   kr 2,00 per kg
Fra 12.10.2020   kr 0,00 per kg
Fra 30.11.2020   kr 2,00 per kg              

Storfekjøtt         

Fra 01.01.2020   kr 1,00 per kg
Fra 27.01.2020   kr 0,40 per kg
Fra 02.03.2020   kr 1,10 per kg
Fra 13.04.2020   kr 0,30 per kg
Fra 28.09.2020   kr 1,80 per kg

 

Egg        
kr 0,80 per kg

Kylling   
kr 0,28 per kg

Kalkun
kr 0,28 per kg

Melk
30 øre pr. liter

Dette er forslag fra Omsetningsrådet, det er Landbruks- og matdepartementet som gjør endelig vedtak.

 

Kilde: Foreløpig protokoll fra Omsetningsrådet