Foto: Frederik Ringnes / NTB
Foto: Frederik Ringnes / NTB

Økte satser for avlingsskade

18. august 2023

Satsene for avlingsskade blir økt fra og med årets vekstsesong. I årets jordbruksavtale ble det enighet om å øke satsene fra og med neste år, men nå blir denne økningen gjeldende også i år.

– Vi vil gi et bedre tilskudd til bønder som er rammet av flommen og de som er rammet av tørke, sier nyslått landbruksminister Geir Pollestad (Sp) til NTB.

Han er fredag på reise i Sør-Fron kommune i Innlandet for å hilse på en av bøndene som har fått merke konsekvensene av ekstremværet Hans.

Fremskynder nye satser

Pollestad forteller at regjeringen skal foreslå for Stortinget å øke satsene for det såkalte produksjonssvikttilskuddet fra 1.1.2023.

I årets jordbruksavtale ble bøndene og staten enige om at disse satsene skal justeres fra neste år, i 2024. Nå kan endringen altså få virkning ett år før tiden. I tillegg foreslår regjeringen å heve taket for tilskudd per vekstgruppe.

Til sammen bidrar det til å minske den økonomiske belastningen på enkeltbønder, ifølge Pollestad.

– Mange står i en tøff økonomisk situasjon i landbruket, og denne flommen gjør det definitivt ikke bedre, sier han.

Produsenter som opplever vesentlig avlingssvikt, kan søke om erstatning. Det kan bare gis for produksjonssvikt ut over 30 prosent av gjennomsnittsproduksjon per vekstgruppe ved avlingssvikt.

Hvor mye regjeringens forslag har å si i kroner og øre, kan ikke Pollestad svare på. Han viser til at det avhenger av hvor store skadene er, men anslår at satsene øker med rundt 6 prosent.

Dette skriver LMD om endringen:
Satsane vil auke med anslagsvis 6 prosent. Dei konkrete satsane skal bereknast av Landbruksdirektoratet og blir presentert seinare i haust. Eksisterande tak for grovfôr, korn og anna frø til modning er endra frå 750 000 kroner til 900 000 kroner og for frukt, bær, poteter og grønsaker frå 1,5 millionar kroner til 1,8 millionar kroner.

Søppel på jordene

Leder Bjørn Gimming i Norges Bondelag er glad for endringen.

– Det er bra at det kommer endringer i tråd med det vi har bedt om, sier Gimming, som i likhet med Pollestad er på reise i Gudbrandsdalen fredag.

Han forteller om sterke inntrykk. Søppel, trevirke og avfall flyter utover.

– Det ligger et centimetertjukt lag med slam over alt der vannet har vært, så det er snakk om en voldsomt stor jobb med å gjøre rent og erstatte alt det vannet har skadet, sier Gimming.

Det kan ikke bøndene klare alene, mener han.

– Dette avfallet kommer ikke fra bonden selv, men har fulgt med elva. Vi må få på plass en håndtering av dette søppelet slik at det kan fjernes og jordbruksarealene igjen kan brukes til matproduksjon.

Ber bønder melde inn skader

Landbruksminister Pollestad oppfordrer bønder som har fått skade på avlingene, til å dokumentere skadene og melde det inn til kommunen slik at de etter hvert kan få erstatning.

– Vi er over akuttfasen stort sett overalt. Nå begynner arbeidet med å rydde opp, og vi kommer fortløpende til å ta stilling til det bondeorganisasjonene har spilt inn fra sine medlemmer, sier han.

(©NTB)

[email protected]

 

 

 

 

 

 

(©NTB)

[email protected]