Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Økte priser på storfe- og småfekjøtt.

4. januar 2021

Fra nyttår økes prisen på både storfe- og småfekjøtt. For storfe er det er snakk om drøye 2 kroner mer pr. kg. Også prisen på lam og sau økes, for lam er det snakk 1,50 kr pr. kg, mens det for sauekjøtt i noen klasser er en økning på omlag 4 kr/kg fra det ekstremt lave nivået som har vært de siste åra.

Nortura melder følgende på sine medlemssider:

Storfe

Avregningsprisen for ung okse, kastrat og kvige økes med kr. 2,11 per kg fra mandag 4. januar. For ungku, ku og okse økes avregningsprisen med kr. 2,39 per kg, og kalv med kr. 1,45 per kg. Endringen skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift og økte innmatverdier.

Sau/lam

Avregningsprisen for lam økes med kr. 1,50 per kg fra mandag 4. januar, for ungsau økes avregningsprisen med kr. 0,90 per kg, og for sau er det økning i alle klasser unntatt klasse O. (Se detaljene her). Endringen skyldes økt engrospris, redusert omsetningsavgift og økte innmatverdier.

Gris

For gris blir vektgrensen for å oppnå beste pris hevet med 2 kg til 95 kg, mens prisen er som vanlig noe lavere enn toppnivået i fjor høst.

 

For alle priser se Landbruksbørsen

Kilde: Nortura