Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Økte omsetningsavgifter

22. august 2023

Fra og med 4. september øker omsetningsavgiftene for kjøtt. For storfe, sau og lam økes den med 1 kr/kg. For svin er økningen 60 øre/kg. Avgiften for korn øker med 1 øre/kg. Det har Omsetningsrådet vedtatt i dag.

Satser fra 4. september.

Storfe: 2,60 kr/kg (4,10 fra 2.10)

Svin: 1,50 kr/kg

Sau: 2,40 kr/kg

Lam: 1,40 kr/kg (2,40 fra 11.9)

Korn: 3 øre/kg

Se alle satsene her

For storfekjøtt foreslår Omsetningsrådet en avgift på 4.10 kr/kg fra 2. oktober.

Maksavgiften vedtas av Landbruks- og matdepartementet, og det tas forbehold om at departementet øker maksavgiften i tråd med Omsetningsrådets forslag på kr 4,10 per kg.

Les mer om begrunnelsen før økningen hos Nortura

Kilde: Landbruksdirektoratet