Illustrasjonsfoto: F.Meyer
Illustrasjonsfoto: F.Meyer

Økte kostnader fører til reduksjon i melkepris.

11. desember 2022

TINE melder at produsentprisen på melk reduseres med 3 øre pr. liter fra 1. januar 2023. I jordbruksoppgjøret ble målprisen på melk økt med 36 øre, mens basisprisen ble økt med 33 øre fra 1. juli. I oktober ble basisprisen satt ned med 2 øre og nå altså ned nye 3 øre fra nyttår. Det betyr at fra nyttår er melkepris til produsent 8 øre lavere enn forutsatt i jordbruksoppgjøret.

TINE skriver følgende om hvorfor de må sette ned prisen på sine medlemssider:

Regnskapet til TINE Råvare skal over tid gå i null, og overskudd eller underskudd avregnes i etterkant til melkeprodusentene. Større kostnader i TINE Råvare gir reduksjon i melkeprisen fra 1.1.2023. Kostnadsøkningene skyldes økte kostnader til melketransport på 28 millioner kroner, spesielt drivstoff og energikostnader. I tillegg er innfraktsdekninga fra PU 17 mill kr lavere enn i 2022, som skyldes et lavere melkevolum. Effekten av økte driftskostnader og manglende dekning over PU utgjør 45 millioner kroner, som tilsvarer en reduksjon i melkepris på 3 øre/l fra 1.1.

Les også: Bonden må ta de økte transportkostnadene for melk.

Det gjøres også betydelige endringer i kvalitetsbetalingen fra 1. januar 2023, det medfører en høyere basispris, men lavere kvalitetstillegg. Men dette vil ikke endre totalt utbetalt melkepris.

Månedlig beregning av basispris

-Regnskapet til TINE Råvare er skilt fra resten av TINE og må gå i null. -Tidligere har vi justert basisprisen en til tre ganger i året for å komme a jour med resultat og budsjett, men fra nyttår vil dette skje månedlig for å ta hensyn til variasjon i kvalitetstillegg og tørrstofftillegg. Slik slipper vi å bygge opp et underskudd eller overskudd over tid, sier Eivind Kjuus, direktør i TINE Råvare. 

Kilde: TINEs medlemssider.