røros[413]

Økt samarbeid mellom Røros Slakteri og Fatland

22. juni 2022

Røros Slakteri og Fatland utvider samarbeidsavtalen for å bli større på slakting i Østerdalen og Gudbrandsdalen, samtidig som Fatland ønsker å bidra til Røroskjøtt sin fremtidige satsing på økologisk kjøtt.

Økende etterspørsel fra kundene, fokus på lokalmat, samt å følge politiske satsinger, er viktige grunner for å sikre en fremtidig råvaretilgang.
– Det er utfordrende tider og nå sikrer vi muligheten til å fortsette utviklingen av slakteriet og merkevaren Røros i den retningen vi ønsker. Fatland har også over lengre tid vært ledende innen betaling til bonden og hatt en jevn vekst av nye bønder. Det utvidede samarbeidet gir nå Røros Slakteri muligheten til å betale sine eksisterende og nye leverandører bedre, noe som er viktig for bondens økonomi i Røros slakteris naturlige nedslagsfelt, sier daglig leder ved Røros slakteri, Kjell Ove Oftedal.

– Vi har til nå ikke hatt nok norske råvarer til kundene våre. At vi i tillegg kan levere økologiske kjøttprodukter til butikkene som en del av sortimentet vårt, er viktig. Dette samarbeidet kan bidra til å oppnå dette. Vi har et stort mangfold av kunder og det er viktig for oss at forbrukerne er fornøyde, sier Anders Sørheim Hundseid, konsernsjef i Fatland.

Som en mindre aktør i kjøttbransjen, ser Røros Slakteri flere fordeler ved å få en stor samarbeidspartner som Fatland med på laget. Den økte betalingen Røros Slakteri får fra Fatland gjennom det utvidede samarbeidet, skal gis direkte tilbake til bøndene som leverer slakt til Røros Slakteri gjennom bedre priser. Målet er å øke lønnsomheten for bonden og øke antallet leverandører slik at man får utnyttet kapasiteten og effektiviteten til anlegget på Røros Slakteri best mulig.

– Det er svært viktig for oss å styrke og videreutvikle det lokale landbruket i regionen. Vi er helt avhengige av ungdommen som skal overta stafettpinnen i landbruket og da må det lønne seg å produsere mat på gårdene, sier Oftedal.

Desentraliserte og mindre slakterier betyr bedre beredskap og bærekraft

Med dette samarbeidet, ønsker også de to selskapene å bevare en spredt slakteristruktur i landet og benytte eksisterende slakteristruktur bedre. Fokus på bærekraftig landbruk og industri skal gå hånd i hånd.

– Vi mener vi får en bedre beredskap og bærekraft for både bonden, Fatland, Røros, og forbrukeren med en spredt slakteristruktur. Vi mener de eksisterende desentraliserte små og mellomstore anleggene i et langstrakt land som Norge, gir en bedre totalberedskap enn å bygge sentraliserte, få og store anlegg, sier Axel Dønnum Jensen, som er slakterileder ved Fatland Oslo.

– Selv om det isolert sett kan være bedriftsøkonomisk lønnsomt å sentralisere slakteristrukturen, er verdien av dyrevelferd, miljø, bærekraft og fleksibilitet også viktig. Vi ser at andre mindre anlegg med dagens rammevilkår lykkes og vi ønsker å legge til rette for dette hos Røros. I tillegg gir dette lokale og regionale arbeidsplasser som igjen gir forutsetninger for bærekraftige lokalsamfunn ute i distriktene nærmere bonden, sier Hundseid.

Kilde: Pressemelding fra Fatland