Grillprodukter
Foto: Nortura

Økt kjøttsalg dekket av import.

15. januar 2021

En uoffisiell oversikt Landbruk24 har laget viser at det økte salget av kjøtt Norge i 2020 ble dekket av import og reduksjon i reguleringslager. Ut i fra disse tallene har det norske kjøttsalget økt med omlag 5 prosent i 2020 sammenlignet med 2019. 

Tabellen oppdatert 19 januar: Ved en feil var saltet kjøtt falt ut.

Produksjonen av storfe- og svinekjøtt gikk litt ned i fjor, mens sau og lam hadde en liten oppgang. Det har så langt ikke kommet statistikk for salget av fjørfekjøtt.

Samlet import har økt fra 13 365 tonn til 24 341 tonn, mens eksporten har gått ned fra 4 549 tonn til 3 669 tonn.

Det er kun endringer i reguleringslager som er med i denne oversikten, sannsynligvis har det også vært en betydelig reduksjon i lagrene i de enkelte kjøttbedrifter.

2020 Storfe Sau/lam Gris
Norsk prod. 85 100 24 183 131 346
Import 16 260 298 7 783
Red reglager 1 751 1 037 2 162
-Eksport 15 273 3 381
Sum 103 096 25 245 137 906
       
2019      
Norsk prod. 86 500 24 183 132 065
Import 10 415 492 2 458
Red reglager 1000 83 438
-Eksport 60 633 3 856
Sum 97 855 23 931 131 105
       
       
       
       

Kilder: Animalia, Nortura og Statistisk sentralbyrå.