Tomater
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Økt produksjon av norske tomater

16. februar 2021

Den norske produksjonen av tomater økte i fjor med 660.000 kilo, noe som tilsvarer en økning på drøyt 5 prosent.

Det ble produsert nær 13.300 tonn tomater i norske veksthus i fjor.

– Dette er meget gledelige tall for et krevende år, sier Bjarte Aasbø i GrøntProdusentenes Samarbeidsråd i en pressemelding.

Tomatimporten sank fra 2019 til 2020, noe som medførte at markedsandelen til norske tomater økte med 2 prosentpoeng. I I juli hadde norske tomater en andel av salget på 75 prosent.

Norsk tomatproduksjonen skjer i hovedsak i Rogaland. Mesteparten av produksjonen skjer fra mai til oktober.

(©NTB)