Storfe på beite
Foto: Nortura

Økt pågang av storfeslakt til Nortura

24. juli 2018

Nortura opplever økt innmelding av storfe til sine slakterier, både melkeku og annet storfe. Det varierer en del fra uke til uke, fra slakteri til slakteri, og fra landsdel til landsdel, men slakteriene klarer fint å håndtere dette foreløpig. Først over ferien vil vi kunne si noe mer eksakt rundt økningen.

– Selv verdens rikeste land blir sårbare når avlingene svikter. Det viktigste for oss nå er å være gode rådgivere og støttespillere for bonden, samt legge logistikken til rette på slakteriene. Det er ferietid og vi har måttet kalle inn noe ekstra mannskaper, men vi opplever stor dugnadsånd og solidaritet i hele landbruksfamilien nå, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar, Ellen Flø Skagen.

Norturas rådgivere har de siste ukene gjennomført møter over hele Østlandet sammen med resten av landbruksfamilien for å gi råd og veiledning til bøndene. Felles mål er å undersøke alle andre muligheter før man velger å sende dyr til slakt.

Nortura får også mange henvendelser fra media rundt dette daglig, og mange lurer på hvilke konsekvenser situasjonen kan få på litt lenger sikt, blant annet knyttet til fremtidig markedsbalanse, priser og import.

– Vi må nå legge storfeslakt på reguleringslager, og så lenge vi gjør det mener vi det er feil å stimulere til import, noe også myndighetene har hatt til følge. Vi håper nå at både forbruker og handelen støtter oppom norsk storfekjøtt i den situasjonen vi er i, sier Flø Skagen.

Som følge av varslingen fra Nortura som er markedsregulator for kjøtt, har myndighetene avsluttet tollnedsettelsen fra og med 17. juli – tre uker tidligere enn planlagt.

– Når det gjelder på litt lenger sikt er det vanskelig å si noe sikkert om hvordan dette vil påvirke situasjonen for norsk storfekjøtt. Vi kommer til å ha mer enn nok på kort sikt, men hvor hardt dette vil gå utover norsk storfekjøttproduksjon på lang og mellomlang sikt når mange tar ned produksjonen, er det for tidlig å spekulere om nå, sier Flø Skagen.

Kilde: Pressemelding fra Nortura