Foto: Felleskjøpet Agri
Foto: Felleskjøpet Agri

Økt omsetning, men svakere resultat for Felleskjøpet Agri

27. oktober 2021

Omsetningen i Felleskjøpet Agri endte på 4 183 millioner kroner i tredje kvartal, en økning på 8,5 prosent fra tredje kvartal i fjor. Det er landbruksdivisjonen som driver mye av omsetningsveksten, samt at utviklingen innenfor detaljhandel i Norge og Sverige fortsatt er god. Driftsresultat for skatt i tredje kvartal ble 42 millioner kroner, det er 33 millioner kroner bak samme periode i fjor.

Det er i hovedsak en økning i råvarekostnadene i Cernova som gir den negative utviklingen. Hittil i år er resultatene i konsernet gode, og resultat før skatt er 382 millioner kroner til tross for at resultatet inkluderer avsetninger på 206 millioner kroner knyttet til erstatningssaken mot Infor.

Omsetningen i kvartalet økte fra 3 856 millioner kroner samme periode i fjor til 4 183 millioner kroner i dette kvartalet. Konsernets omsetning hittil i år øker med 901 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor, og ender på 13 860 millioner kroner. Alle de tre forretningsdivisjonene i morselskapet har økt sin omsetning så langt i 2021, samtidig har selskapene i Felleskjøpet Vekst hatt god omsetningsutvikling. Detaljhandel ligger på en omsetningsvekst på 8,7 prosent, mens landbruk og maskin har en vekst i omsetning på henholdsvis 5,4 og 14,2 prosent hittil i år.

Hittil i år er driftsresultatet for konsernet på 456 millioner kroner, ned fra 610 millioner kroner i samme periode i 2020. Nedgangen skyldes avsetninger og nedskrivninger på 206 millioner kroner knyttet til erstatningssaken mot Infor.

Finansposter var i kvartalet -33 millioner kroner, det er opp 8 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år påvirker finansposter resultat før skatt positivt med 121 millioner kroner sammenlignet med fjoråret. Svekket kronekurs påvirket resultatet negativt i 2020, i 2021 har en styrking av kronen påvirket resultatet positivt.

-Felleskjøpet leverer et solid tredje kvartal i 2021. Tross internasjonal markedsuro har omsetningsveksten vært sterk gjennom hele året. Resultatene er takket være dyktige medarbeidere, solid drift og god kostnadskontroll, sier Svenn Ivar Fure, som er konsernsjef i Felleskjøpet Agri.

God vekst også i tøffe markeder

– Landbruksdivisjonen har, på tross av vareprisøkninger drevet av internasjonale råvare- og energipriser, sett en økning i volum innenfor både for kraftfôr og gjødsel. Mange av kundene som oppdaget Felleskjøpets detaljhandelsvirksomhet i Norge og Sverige under koronaperioden kommer tilbake, både fysisk og på nett, og dette bidro til godt salg i perioden. Traktormarkedet er tøft og det at vi i denne perioden greier å øke omsetningen med mer enn 14 prosent er en meget sterk prestasjon. Vi ser at våre investeringer i folk og verksteder, høy kompetanse og tilbud innen presisjonsjordbruk, økt tilgjengelighet av utstyr og profesjonalisering av bruktmarkedet gir gevinster, sier Fure.

Datterselskapene Nelson Garden og Cernova drifter godt. Nelson Garden har resultatfremgang sammenlignet med samme periode i fjor, mens Cernova opplever en tilbakegang i tredje kvartal. Dette skyldes lavere omsetning for Mesterbakeren og høyere råvarekostnader for Norgesmøllene.  

Nøkkeltall Felleskjøpet Agri Konsern

Ved utgangen av tredje kvartal var konsernet egenkapitalandel på 37,4 prosent, på samme tid i fjor var egenkapitalandelen 38,1 prosent. Netto rentebærende gjeld er 3 149 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet, det er 144 millioner kroner høyere enn på samme tid i 2020. Økning i arbeidskapitalen er årsak til økningen i netto rentebærende gjeld

Les hele kvartalsrapporten her

Kilde: Pressemelding fra Felleskjøpet Agri.