Gunnar Hovland
Foto: TINE

Økt forbruk av meieriprodukter

25. mars 2020

Det er krevende tider for mange av oss. TINE som matprodusent har et viktig samfunnsansvar under koronautbruddet. Vi opplever økt etterspørsel etter noen varer og trapper opp produksjonen i utvalgte kategorier. På den måten sørger vi for å levere melk, ost og andre meieriprodukter til det norske folk.

– Gjennom å øke kapasiteten på våre meierier, omfordele ressurser der de trengs og samarbeide tett med dagligvarekjedene skal vi sørge for at du alltid finner melk og meieriprodukter i din lokale butikk, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland. 

Her kan du lese en fullstendig oppsummering av situasjonen i TINE

Melkebilene går som normalt 

Melkebilene går som normalt, og TINE henter melk fra gårdsbruk over hele landetProduksjonen på meieriene går også som før og noen steder har TINE satt inn flere skift for å sikre at det blir produsert nok produkter. 

– I tillegg har vi store kjølelager flere steder, og et nettverk av kjøretøy bringer varene til butikker og institusjoner. Vi oppfordrer folk til å handle som normalt, da vil det bli meieriprodukter til alle, sier Hovland.  

Stolt av TINE-medarbeidere 

Noen kunder melder om å ha opplevd manko på utvalgte meieriprodukter. Konsernsjefen forteller at dette mest sannsynlig har med etterslep etter stor pågang i butikkene i midten av mars.

– Vi opplevde at det plutselig ble solgt mer varer enn noen kunne forutse. Derfor tok det noen dager før alle butikker var fylt opp igjen. Her er vi nå i rute. 

TINEs medarbeidere på meieri, lager, og sjåfører gjør nå alt de kan for at det norske folk skal finne produktene de trenger i butikkene. De fleste butikker får varer levert flere ganger i uken. 

– Medarbeiderne i TINE viser en fantastisk arbeidsinnsats i en vanskelig tid. Jeg er stolt av at vi klarer å holde vareflyten og leveransene tilnærmet normalt, sier Hovland. 

Ta vare på hverandre 

Konsernsjefen avslutter med å oppfordre folk til å kun handle det de trenger og forsikrer om at det er nok meieriprodukter til alle.

– Nå er det viktigere enn noen gang at vi viser solidaritet og tar vare på hverandre. Jeg er imponert over dugnadsånden vi ser rundt om i hele Norge, avslutter konsernsjefen

Finansielt

Vi forventer at mars blir en veldig god måned, salgsmessig. Vi har likevel alle sett alle nyhetene om hamstring og vi må derfor også belage oss på at det er denne effekten som har bidratt mest til de gode salgstallene i butikk. I tillegg hadde vi effekten av innsalg til påske.

Fjordland og Diplom-Is melder om de samme effektene som TINE. Vekst for dagligvare og sterk nedgang for storhusholdning.

Det samme gjelder vår internasjonale virksomhet. Vekst for dagligvare og nedgang for storhusholdning. Mars forventes å være ok, mer usikkert for april og da spesielt for Lotito i USA med stengte restauranter, hoteller mm. Lotito har permittert et betydelig antall av sine ansatte.

Det at vi reiser mindre, har redusert markedskostnadene og må permittere, gir en positiv effekt på kostnadene. Men vi har også en mer krevende og intensiv drift, kronen har svekket seg kraftig (dyrere å importere de varene vi trenger) og ekstra kostnader generelt knyttet til koronasituasjonen drar motsatt vei.

For MP Pensjon påvirker usikkerheten på børsene oss negativt, men solide buffere og en langsiktig tankegang gjør at fondet er rustet for enda større fall og kan stå denne krisen gjennom.

Det store spørsmålet er: Hvordan blir totalen vår? Fra hamstringsperioden er over og frem til situasjonen normaliserer seg. Vil dagligvare-kategorien kompensere tilstrekkelig for fallet innenfor Partner? Prognosene akkurat nå sier «ikke helt».

Kilde: Pressemelding fra TINE og medlemssidene til TINE.