Brunbjørn
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Økt bjørnebestand i Norge

8. april 2021

Ikke siden 2011 har det vært påvist flere brunbjørner her i landet enn i fjor. For første gang er bestandsmålet for bjørn nådd i Midt- Norge, også i Hedmark er målet nådd.

Beregninger viser at det ble født tre ungekull av bjørn i Midt-Norge og tre kull i Hedmark våren 2020. Det ble beregnet 8,5 ungekull i Norge i fjor, ifølge en rapport som NIBIO Svanhovd har laget på oppdrag fra Rovdata.

– Det er svært positivt at nok en region er på bestandsmålet. Samtidig er det fortsatt et stykke igjen til det nasjonale målet om 13 årlige ungekull er oppnådd. Vi vet dessuten at det er felt binner som vil påvirke antall kull i fremtiden, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Rovviltnemnda overtar forvaltningen i Midt- Norge

Når en region har oppnådd bestandsmålet for bjørn, er det rovviltnemnda som har ansvaret for forvaltningen og kan fatte vedtak om betinget kvote for  fra 1. juni og kvote for lisensfelling av bjørn til høsten. Dersom bestanden ligger under målet for regionen er det Miljødirektoratet som har denne myndigheten.

-Det er positivt at vi nå kan gi forvaltningsansvaret for bjørn i region 6 til rovviltnemnda, sier Hambro.

Rekordstort antall brunbjørn

Antallet påviste hunnbjørner økte med åtte individer, mens det ble påvist seks færre hannbjørner sammenlignet med i 2019.

– Det ble i DNA-prøvene fra i fjor til sammen påvist 150 ulike brunbjørner i Norge, hvorav 65 var hunnbjørner og 85 var hannbjørner. Dette er en økning på to individer sammenlignet med året før og det høyeste antall brunbjørner som er påvist i Norge siden 2011, forteller leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Til sammen ble det i fjor samlet inn og DNA-analysert 1.351 prøver som ble antatt å være fra brunbjørn. 708 av dem resulterte i en godkjent DNA-profil.

Kilder: (©NTB) og pressemelding fra Miljødirektoratet