Tankbil med melk
Foto: Bo Mathisen

Økning i melkeleveransene i september.

13. oktober 2018

Det ble levert 112,6 millioner liter kumelk i september, 4,0 prosent mer enn i 2017. Fettinnholdet var 4,33 prosent, som er 2,1 prosent høyere enn 2017 (4,24 %). Proteininnholdet var 3,48 prosent som er 1,5 prosent høyere enn i 2017 (3,43 %).

Økningen er noe større (600 000 liter) enn beregnet i den siste prognosen fra september som har et anslag på en total leveranse i år på 1 504 mill. liter. Noe som er akkurat den mengden industrien har anslått det er behov for. Man kan trygt slå fast at det blir mer enn nok melk i år. Spørsmålet er om økningen i forholdstallet til 1,04 var i meste laget.

Ser man på den geografiske fordelingen av leveransene i september, viser den at det er en liten nedgang på Østlandet, mens det er en relativt stor økning i alle fylker langs kysten fra Telemark til Trøndelag. De to store melkefylkene Trøndelag og Rogaland har en økning på henholdsvis 6,5 % og 6 %. I tillegg har leveransene til  andre aktører i hovedsak Q-meieriene økt med hele 9,7 % sammenlignet med september 2017.

Se alle statistikkene her

Kilde: Tine