Foto: Gjensidige
Foto: Gjensidige

Økning i antall landbruksbranner i 2022

25. april 2023

I 2022 ble det registrert totalt 143 branner i driftsbygninger og 173 boligbranner på gårdsbruk, der
erstatningen er over 100 000 kr. Totalt gikk verdier for henholdsvis 350 og 281 millioner kroner tapt. Det er registrert totalt 10 branner i 2022 der dyreliv har gått tapt, med til sammen 1 182 dyr.

-Etter mange år med god innsats fra bøndene og positiv utvikling for landbruksbranner, viste 2022 at kampen
mot den røde hane ikke er over en gang for alle. Dette kan være tilfeldige variasjoner, men det er også en viktig
påminnelse om at det gode arbeidet på hvert gårdsbruk må fortsette, opplyser leder i Landbrukets brannvernkomite Einar Frogner.

Hovedårsak til branner i landbruksbygg er elektrisk årsak, og Mattilsynet stiller krav om faglig kontroll av
elektrisk anlegg i husdyrbygg hvert 3. år. Forsikringsselskapene stiller krav om brannforebyggende el-kontroll
etter standard for «El-kontroll landbruk» (NEK 405-3 tillegg B) både driftsbygninger og bolighus på gårdsbruk,
for øvrige gårdsbruk med produksjon. Kontrollen innebærer en sjekk av typiske brannfarlige el-feil og bruk av
varmesøkende kamera.

For å gjennomføre brannforebyggende el-kontroll kan du finn en landbrukssertifiserte el-kontrollør med å
klikke på nærmeste markering på kartet fra Landbrukets brannvernkomité: lbk.no/sertifikatholdere
For øvrig er velfungerende brannalarm og gjennomføring av årskontroll viktig. Alle som har varsling til
mobiltelefon må se til at alarm-utringer skiftes fra 2G, da dette nettet fases ut til 2025.

Statistikk for branner i driftbygninger

Kilde: Pressemelding fra Landbrukets brannvernkomite