Økologiske matvarer
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Oikos blir til Økologisk Norge

14. april 2018

Økologisk Norge er i dag blitt vedtatt som nytt navn på medlemsorganisasjonen som jobber for å fremme økologisk produksjon og forbruk i Norge. Navnet Oikos vil fra nå av bli faset ut. 
Forslaget om det nye navnet ble lagt fram av Landsstyret, i form av et forslag om vedtektsendring. Slik endring krever minst to tredjedels flertall. 
Etter en en oppglødd debatt der mange delegater tok ordet, oppnådde forslaget det nødvendige, kvalifiserte flertall.

Forvekslinger
Bakgrunnen for endringen er at det lenge har vært en diskusjon i organisasjonen om omkring navnet Oikos, som kommer av gresk og betyr hus, husholdning og jorden vår – i en vid betydning.
– Det gamle navnet har lenge vært vanskelig å kommunisere. Vi har ofte opplevd at navnet Oikos har blitt forvekslet med andre navn innen økobevegelsen, som Debio og Helios, sier daglig leder Børre Solberg.

Ønsker å nå ut
Landsstyret mener det vil være fordelaktig å velge et navn som både er beskrivende og gjenkjennelig.
– Som organisasjon ønsker vi å nå bredere ut og bli mer synlig, forklarer Solberg. – Et enklere navn vil gjøre det mindre ressurskrevende å kommunisere hvem vi er og hva vi står for.

Har vært på høring
Navnet Oikos ble i sin tid foreslått som et kompromiss da organisasjonen ble dannet, ved a tre tidligere økoorganisasjoner, Norsk Økologisk Urtelag, Norsk Økologisk Landbrukslag og Økoprodusentane, slo seg sammen til en samlet felles organisasjon for å fremme økologisk landbruk og forbruk. Organisasjonen er fortsatt unik i og med at medlemsmassen består av både bønder, forbrukere og mellomleddet som foredler og selger økologiske varer.
Forslag om å forenkle organisasjonens navn har vært ute på høring i organisasjonen. Temaet har vært diskutert på lagenes årsmøter i vinter. De fleste tilbakemeldingene har vært positive til endringen av navnet.

Sier hvor vi vil
Det nye og enklere navnet, Økologisk Norge, ble vedtatt av landsmøtets valgte delegater med et overveldende flertall. Det gamle navnet og våre gamle logoer vil bli faset ut over tid, så landsstyret forutsetter at kostnadene ikke blir store.
– Jeg ser fram til å ta i bruk det nye navnet i arbeidet for å fremme økologisk mat og landbruk, sier en fornøyd daglig leder Børre Solberg, – Økologisk Norge – det er dit vi vil.

Kilde: Pressemelding fra Økologisk Norge