Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Mistanke om nytt tilfelle av fugleinfluensa på Jæren

16. november 2021

Mattilsynet mistenker et nytt utbrudd av fugleinfluensa blant en ny besetning med verpehøns på Jæren. Det er det i så fall andre utbruddet på en uke.

– Det er ny mistanke om fugleinfluensa i en kommersiell fjærfebesetning i Klepp i Rogaland. Mistanken er på nabogården til besetning med verpehøns hvor det allerede er påvist fugleinfluensa. Besetningen vil bli avlivet, skriver Mattilsynet i en pressemelding tirsdag.

Mistanken er basert på at det er oppdaget mange svake og døde fjærfe i besetningen.

– Mattilsynet har båndlagt gården. Dyrene vil bli avlivet og destruert i dag eller i morgen. Vi jobber tett med den berørte bonden, kommunen og næringen, sier regiondirektør Lise Petterson i Mattilsynet.

7.500 verpehøns

NRK skrev tidligere tirsdag at det er påvist fugleinfluensa i en ny besetning, men Mattilsynet understreker at det foreløpig kun er en mistanke.

Ifølge NRK er det 7.500 verpehøns på gården.

Dersom det blir bekreftet at det er fugleinfluensa også på gården der det er mistanke, er det den andre besetningen som på en uke får påvist fugleinfluensa i Klepp kommune. Torsdag i forrige uke ble det kjent at en besetning i kommunen hadde fått påvist sykdommen, som regel fører til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler.

Det var første gang det ble påvist fugleinfluensa i et kommersielt fjærfehold i Norge. 7.500 måtte verpehøns avlives.

Smitte blant ville fugler

Ifølge NRK ligger de to gårdene der det må er påvist fugleinfluensa like ved et naturreservat.

– Vi vet det er smitte i området i villfuglbestanden og vi jobber med smittesporing, sier Petterson.

Mattilsynet innførte i forrige uke portforbud for fuglebesetninger i 15 kommuner i Rogaland etter funnet av fugleinfluensa hos besetningen. Det innebærer at fjærfe og andre fugler i fangenskap i dette området må holdes inne eller under tett tak.

Det ble også innført en risikosone på tre kilometer og en observasjonssone på 10 kilometer der det er spesielt strenge tiltak.

– Mistanken fører ikke til endringer i tiltakene som er iverksatt utover at risikosonen og observasjonssonen vil justeres noe. Nå er det viktig at alle som driver med fjærfe i dette området setter seg grundig inn i hvilke regler som gjelder. Tiltakene som allerede er innført er inngripende, men de er helt avgjørende for å hindre videre smitte, sier Petterson.

30 prosent av all egg- og kyllingproduksjon i landet foregår i Rogaland.

[email protected]