Ole L. Lønnum
Foto: Landkreditt Bank.

Nytt rentekutt fra Landkreditt Bank

11. mai 2020

Under to uker etter forrige rentekutt, setter Landkreditt Bank i dag igjen ned rentene. Ny beste utlånsrente er nå på 1,55 % nominelt, mens ordinært landbrukslån får en ny beste rente på 2,59 %

Mens markedet avventet Norges Banks rentebeslutning, satt Landkreditt Bank ned renten så sent som 30. april. Med dagens kutt, har banken kuttet utlånsrenten med inntil 0,46 prosentpoeng på disse to ukene.

-Markedet er i rask endring. Så sent som torsdag 30. april kuttet vi i utlånsrentene. Siden da har Norges Bank senket styringsrenten til historisk null-nivå, og nedgangen i pengemarkedsrenten fortsetter. Dette legger til rette for ytterligere rentekutt, noe som naturligvis også skal komme våre kunder til gode, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Rekordlave nivåer

Ny beste rente på landbrukslån er 2,29 prosent på produktene Generasjonsskiftelån og Bolandbrukslån, mens ordinært landbrukslån får en ny beste rente på 2,59 prosent.

Ny beste rente på boliglån er 1,55 prosent på produktene Grønt boliglån og Boliglån 50 %, mens ordinært boliglån inntil 75 prosent belåningsgrad får en ny beste rente på 1,79 prosent.

Både for boliglånskunden og landbrukslån er de nye beste rentene de laveste i Landkreditt Banks historie. De nye rentesatsene blir gjeldende fra 24. mai.

 

Kilde: Pressemelding fra Landkreditt Bank