Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

Nytt funn av fugleinfluensa hos villfugl i Rogaland

2. desember 2020

Det er funnet et nytt tilfelle av fugleinfluensa hos en kortnebbgås. Totalt er det nå funnet to viltlevende fugler med fugleinfluensa i Rogaland. -Vi er ikke overrasket, og forventer å finne flere tilfeller fremover. Vi minner om at fugleinfluensa først og fremst utgjør en risiko for fugler da den er svært smittsom mellom fugler. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet

Det er nå viktig at alle følger det såkalte portforbudet. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være under tak, dette for å hindre smitte fra ville fugler. Dette gjelder i første omgang i alle kystkommuner fra og med Rogaland og hele kyststripen opp til Oslo og til og med tidligere ØstfoldVær oppmerksom på at området kan bli utvidet på kort varsel 

Har du hobbyhøns så kan du øke smittebeskyttelsen av dyrene dine ved å følge dette portforbudet.  

– Den kommersielle fjørfenæringen i disse områdene bør også sikre seg mot mulig smitte ved å holde ender og andre fjørfe innendørs inntil videre. Vi oppdaterer fortløpende våre nettsider med råd og annen informasjon, så det er viktig at folk følger med der, sier Tronerud.  

Godt smittevern kan hindre smitte til fuglene dine 

Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du kan selv gjøre mye for å hindre smitte fra ville fugler til fuglene dine og til andre fugler i Norge. 

  • Ha minst mulig besøk i fjørfeholdet. 
  • Alle som er i kontakt med fuglene dine skal ha rene klær og fottøy, og vaske hendene. Egne overtrekksklær og sko bør brukes i dyreholdet ditt. Pass på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn i området hvor du holder dine fugler. 
  • Har du selv vært i kontakt med ville fugler? Ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fugler. 
  • Hold det rent og ryddig rundt fjørfehus og innhengninger. Sørg for at fôrsøleggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler, fjernes. 

 Meld fra om du ser døde fugler eller om du har økt dødelighet i besetningen din 

 -Vi er avhengig av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner dødeandefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) oppfordrer vi deg til å kontakte Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Vi vil da vurdere om kadaveret egner seg for prøvetakning for å undersøke om fugleinfluensa kan være dødsårsaken. Sannsynligheten for å finne smitta fugler vil være størst i områder som trekkfugler benytter som rasteplasser, sier Tronerud. 

-Ved sterkt sykdomsfremkallende fugleinfluensa (høypatogen type) vil man kunne se høy dødelighet i fjørfeflokken uten forutgående symptomer, i noen tilfeller ses også luftveissymptomer eller bevegelsesforstyrrelser som for eksempel lammelser (sentralnervøse symptomer). Dersom du ser slike symptomer hos fugler i flokken din ber vi deg kontakte Mattilsynet så raskt som mulig, sier Tronerud. 

 

Utbrudd av fugleinfluensa i flere land i Europa denne høsten 

Det er påvist fugleinfluensa hos ville og tamme fugler  i flere europeiske land denne høsten, inkludert Danmark og Sverige. Utbruddet domineres av høypatogen fugleinfluensa A(H5N8). Det er dette viruset som nå for første gang er påvist hos ville fugler i Norge. Dette viruset har gitt omfattende utbrudd hos fugl i Europa også tidligere, men det er aldri påvist tilfeller av smitte til mennesker med dette viruset.  

Prøvene analyseres hos Veterinærinstituttet.

Kilde: Pressemelding fra Mattilsynet