Bård Hoksrud
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Ny sjanse for de som søkte produksjonstilskudd for seint

9. oktober 2018

Departementet har i dag besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjons-tilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019. Inntil eventuelle endringer er fastsatt skal dagens søknadsfrister praktiseres mer fleksibelt.

Les om hvordan det vil bli praktisert hos Landbruksdirektoratet her

Flere søkere har i år, av ulike årsaker, ikke sendt søknad om produksjons- og avløsertilskudd innen fristen 15. mars. Det ekstraordinære husdyrtilskuddet som ble avtalt i forbindelse med tørkeforhandlingene med jordbruket tar utgangspunkt i søkerdata fra mars 2018. Dette innebærer at enkelte bønder, i tillegg til å gå glipp av de ordinære produksjonstilskuddene som har frist 15. mars, heller ikke vil få tilskudd som er fremforhandlet som følge av tørken.

– Jeg har forståelse for at bønder kan synes at systemet er rigid, og at det er vanskelig å gå glipp av tilskudd fordi man ikke har søkt i tide. Denne sommeren har vært svært krevende for mange bønder og jeg har allerede varslet Stortinget om at jeg vil vurdere endringer i praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd. Tørkesituasjonen og innretningen av avtalen med jordbruket har aktualisert behovet for endringer på dette området sier landbruks- og matminister Bård Hoksrud.

Departementet har besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjons-tilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019.

Inntil eventuelle endringer i regelverket er fastsatt har departementet bedt Landbruks­direktoratet om å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt, slik det også ble gjort i 2017.

– Det har vært viktig for meg at en mer fleksibel praktisering skal komme alle som har søkt for sent til gode, ikke bare de som allerede har en dispensasjonssak til behandling. Jeg har fått flere henvendelser fra regjeringspartiene på Stortinget, og fra KrF, som har ytret ønsker om at vi kan se mer fleksibelt på dette i år. Direktoratet har derfor fått i oppdrag å praktisere forvaltningen av ordningen slik at de som søkte for sent i mars nå får en ny sjanse sier Hoksrud.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet