Foto: Arla
Foto: Arla

Ny økning i melkeprisen fra Arla

27. oktober 2022

Arla øker for niende gang i år melkeprisen til sine produsenter, denne gang med 15 øre. Produsentprisen i Sverige er nå 6,16 svenske kroner pr. liter. (5,79 nkr)

Her er pressemeldingen fra Arla:

Priset som svenska Arlabönder får betalt för sin mjölk höjs i november med 15,5 öre för både konventionell och ekologisk mjölk. Det så kallade a contopriset för konventionell mjölk blir därmed 616,4 öre per kilo och 667,6 öre per kilo för ekologisk mjölk.

– Kostnaderna i svenskt lantbruk är historiskt höga och osäkerheten om framtiden är stor. Därför är det viktigt att vi kan göra ytterligare en höjning av mjölkpriset till våra ägare, mjölkbönderna, säger Arla Sveriges vd Kai Gyllström.

Marknadsöversikt

Invägd mjölkråvara:  I juli ökade produktionen i EU-27 (plus Storbritannien) för första gången i år. Invägningen gick upp med 0,4 procent. Men i augusti beräknas veckosiffrorna visa på oförändrad eller något negativ tillväxt. Och enligt de senaste indikationerna för september förväntas ingen tillväxt jämfört med förra året.  Mjölkproduktionen i USA steg jämfört med förra året i augusti, och invägningen gick upp 1,6 procent.  I Nya Zeeland minskade mjölkproduktionen i augusti med -4,9 procent. Mjölkinvägningen i Australien fortsatte också nedåt i augusti med -5,9 procent. Det innebär den femtonde nedgången i rad.

Ost: Efterfrågan på den europeiska mozzarellamarknaden har försvagats en aning, vilket bidrar till att det finns lite mer ost på marknaden. Men ost är fortfarande mer lönsamt än pulver och smör.

Mjölkpulver: En fortsatt låg efterfrågan från Kina på helmjölkspulver och en ökande produktion är huvudorsaken till det mer negativa sentimentet på pulversidan.

Smör: EU:s smörpriser ligger långt över Oceanien, men under USA där priserna nått en ny rekordnivå.

Fakta om Arlas mjölkpris

Arlas 8 600 mjölkbönder är både ägare till kooperativet och leverantörer av mjölken. Tillsammans har Arlabönderna beslutat att priset som betalas ut till bönderna för mjölkråvaran ska vara gemensamt i kooperativets sju länder. På så vis är det möjligt att dela lika på både intäkter och kostnader. Priset baseras främst på protein- och fettinnehåll, samt den enskilda gårdens klimatarbete.

A contopriset ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får betalt under året. Det kommuniceras varje månad. Här finns en graf för att följa mjölkprisets utveckling över tid. Priset som konsumenter betalar för mjölk och andra mejerivaror bestäms av butikerna.

Kilde: Pressemelding fra Arla.