Illustrasjonsfoto: F. Meyer
Illustrasjonsfoto: F. Meyer

Ny beregning viser lavere sjølforsyning

27. juni 2021

 

En ny metode, som tar med mer matimport, viser en lavere sjølforsyning av mat i Norge. I 2018 og 2019 ble to tredeler av maten vår importert.

Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) har oppdatert metoden for utregning av sjølforsyningsgraden, skriver Nationen. I den nye metoden blir mer av matimporten inkludert, og det sender selvforsyningsgraden nedover til rekordlave nivå.

– I den reviderte utregningen har vi tatt med grensehandel og privat matimport, i tillegg til en del andre justeringer. I sum gir det rundt 2,5 prosentpoeng lavere sjølforsyningsgrad av mat enn tidligere utregninger har vist, sier avdelingsleder Lars Johan Rustad i Nibio til avisen.

De nye tallene til Nibio viser at sjølorsyninga i 2018 og 2019 var nede i 34 prosent når en korrigerer for importen av råvarer til kraftfôr. Det vil si at omtrent to tredeler av all maten vi spiste i Norge var importert.

(©NTB)