Norske mynter
Illustrasjonsfoto

Norturas forslag til omsetningsavgifter for 2022

4. november 2021

Nortura har i styremøte 18. oktober vedtatt forslag til omsetningsavgifter for 2022. Det er foreslått en liten økning for storfe, gris og egg, mens det er en liten reduksjon for sau og lam.

Forslaget behandles i Omsetningsrådet 6 desember. Landbruks- og matdepartementet vedtar endelig avgift for egg, mens for de andre kjøttslaga vedtar departementet kun maksimalsaster.  

Her er Nortura sitt forslag for 2022

 

Dette er satsene som har vært gjeldende for 2021

Storfe:
Fra 01.01.2021 kr 0,50 per kg
Fra 01.02.2021 kr 0,20 per kg
Fra 01.03.2021 kr 0,90 per kg
Fra 05.04.2021 kr 0,20 per kg
Fra 04.10.2021 kr 1,70 per kg
Fra 15.11.2021 kr 0,50 per kg

Gris:
Fra 01.01.2021 kr 0,50 per kg

Lam:
Fra 01.01.2021 kr 1,80 per kg
Fra 02.08.2021 kr 0,80 per kg
Fra 13.09.2021 kr 1,80 per kg

Sau:
Fra 01.01.2021 kr 1,80 per kg

Egg
Fra 01.01. 0,80 kr/kg
Fra 01.07. 0,70 kr/kg

Kilde: Nortura