Kjøttskjæring
Foto: Nortura

Nortura vurderer å samle skjæring og pakking av storfe til Malvik og Rudshøgda

4. mars 2020

Nortura har besluttet å se på muligheten for å redusere antall steder man skjærer storfe i Nortura.

En arbeidsgruppe skal vurdere muligheter og konsekvenser ved å avvikle skjæring og pakking av storfe ved Nortura sine anlegg på Bjerka, Gol, Førde og Egersund for å samle denne aktiviteten på Rudshøgda og i Malvik. Dette er første del av en helhetlig industriplan som skal være klar før 1. juni.

– Nortura sine økonomiske resultater er ikke tilfredsstillende og vi må samtidig investere i ny teknologi og utstyr for å bli mer effektive. Vi trenger derfor å samle større volum på færre steder for å ta ut overkapasitet, gjøre forenklinger i varestrømmer og få ned enhetskostnaden, sier konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen.

Nortura har overkapasitet i industrileddet og tapt volum på skjæring av storfe gjennom flere år. Konkurrentenes skjæreavdeling på storfe er tre ganger så stor som Nortura sin største skjæreavdeling på storfe, og det er derfor vanskelig å konkurrere på effektivitet og pris med dagens struktur.

Utredningen skal gjennomgå alle konsekvenser av saken. Som alltid i slike saker er de ansatte tillitsvalgte en del av prosessen. Rapporten fra arbeidsgruppen ventes å være klar i løpet av mai 2020.

Kilde: Pressemelding fra Nortura