Foto: Nortura
Foto: Nortura

Nortura: -Vil tjene inn investeringene på fire år

22. juni 2020

Nortura la i dag fram sin industristrukturplan. Der legger de fram planer for investeringer på inntil 1,4 milliarder kroner, som i følge planen skal gi årlige gevinster på 300-400 millioner.

Hvordan skal dette finansieres?

-Investeringen vil finansieres ved å spisse våre planlagte årlige investeringer i våre anlegg, salg av eiendom , realisering av andre verdier og låneopptak. Hele investeringen har en beregnet tilbakebetalingstid på under 4 år, så dette er et godt industriprosjekt, svarer konsernsjef Anne Marit Panengstuen i en e-post til Landbruk24.

Hovedpunkt i planen

-Oppgraderingsinvesteringer på Rudshøgda med sikte på å øke kapasiteten på slakting og skjæring av storfe. Slakting og skjæring av alle dyreslag ved anlegget på Otta er vedtatt nedlagt. Volumene flyttes til Rudshøgda. Byggingen av nytt fjøs og oppgradering av linjer er igangsatt. Investering ca. 80 millioner kroner.

-En arbeidsgruppe vurderer å samle skjæringen av storfe på Malvik (Trøndelag) og Rudshøgda (Innlandet). Storfeskjæringen ved Bjerka, Gol, Førde og Egersund vil bli påvirket av denne samlingen. Investering ca 30-50 millioner kroner.

-Det er startet utredning av flytting av Norturas hovedkontor til rimeligere og mer hensiktsmessige lokaler i eller utenfor Oslo. Besparelser 7-10 millioner kroner hvert år.

-Anlegget i Tønsberg (Vestfold og Telemark) vil bli kraftig modernisert. Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal vurdere å samle slakting og skjæring av gris på Østlandet til anlegget i Tønsberg. Dette for å øke kapasitetsutnyttelse. Investering ca. 430 millioner kroner.

-Det skal bygges en ny slakte- og skjærelinje for småfe (lam, sau og geit) på Rudshøgda (Innlandet). Slakting, skjæring og finstykk av storfe og småfe på Gol blir utredet med tanke på flytting av volumene til Rudshøgda. Investering 70 millioner kroner.

-Det skal utredes å samle all pølseproduksjon i Norge til anlegget i Tønsberg. Nortura produserer i dag pølser ved tre anlegg, Forus, Målselv og Tønsberg. Investering ca. 270 millioner kroner.

-Nortura utreder samling av all slakting på Kviamarka på Jæren til et nytt anlegg som blir landets største slakteri. Aktiviteten ved Sandeid vil bli utredet og vurdert flyttet til et nytt slakteri. Investering ca. 600 millioner kroner.

Kilde: Nortura.no