Kviger på beite
Illustrasjonsfoto: F. Meyer.

Nortura vil ha slaktemodne kviger og tyngre storfeslakt

10. mars 2021

Et stadig økende underskudd på norsk storfekjøtt gjør at Nortura nå går ut og oppfordrer til å utnytte potensialet for økt produksjon på eksisterende dyrematerial. De innfører en avtale for kviger til slakt og vil fjerne vektgrensa for tunge slakt.

Fra 3. mai opprettes en egen avtalebasert varestrøm for kviger som får et tillegg på fire kroner, på toppen av de andre tilleggsytelsene. Denne kvigeavtalen «Norura kvige» er en videreføring av pilotprosjektet «ungt kjøttfe» på Østlandet, som Nortura etablerte i 2013 og har høstet gode erfaringer fra.

Avtalen må bonden selv inngå med Nortura. Betingelsene er minimum slaktevekt på 200 kilo og slakteklasse O eller høyere, og gjelder for alle raser.

Ved å fore opp kviger til slaktemoden alder, fremfor å slaktes som kalv eller som ikke fullverdig slakt, er det mulig å øke produksjonen med 510.000 kilo totalt.

– Fremfôring av kviger til slakt er et relativt nytt driftsopplegg i Norge som det er lite praksis og erfaring med, da kviger tradisjonelt sett har blitt oppfattet som mulige mordyr i egen besetning. Dette gjør at mange oppfatter kvigefremfôring som en produksjon med lav lønnsomhet,sier fagsjef for storfe, Asgeir Svendsen i Nortura.

Nortura har regnet ut at dersom kun 75 % av Ung okse, som i dag har slaktevekt under 275 kg ble slaktet ved 300 kg i stedet, ville dette øke slaktevolumet med 440 000 kilo.

De ytterligere 115.000 kiloene som potensielt kan økes på Ung okse er ved å øke gjennomsnittsvekt med ti kilo for de tyngste slaktene.

– ­For å få til dette ønsker vi å ta bort øvre vektgrense for tunge slakt i noteringsprisen, sier fagsjef for storfe, Asgeir Svendsen i Nortura. 

Les mer hos Nortura