Foto: Nortura
Foto: Nortura

Nortura skjerper smittevernrådene ved henting av dyr.

3. november 2020

Nortura har i dag lagt ut melding med innskjerping av smittevernrådene ved henting av dyr. Hvis det ikke kan holdes to meters avstand må det benyttes munnbind.

Her er punktene som må følges.

-Hold avstand til sjåfør (2 meter). Det skal ikke håndhilses. Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes.

-Sjåfør skal fylle ut kjøreseddel på grunnlag av muntlig info fra deg. Pass på at alle opplysninger stemmer og meld inn endringer så tidlig som mulig. Egenerklæringsskjema, og evnt. retur- og nisjeskjema ligger på nett og skal så fremst det er mulig skrives ut og fylles ut av produsent på forhånd.

-Være nøye med håndhygiene.

-Rengjør håndtak/utstyr som sjåfør kan komme i kontakt med.

-Dersom du har symptomer på luftveisinfeksjon eller er pålagt begrensninger i kontakt med andre folk (karantene, isolasjon), må du skaffe bistand fra andre personer som ikke er pålagt kontaktbegrensninger, slik at utlasting av dyra kan bli gjennomført som ordinært.

-For å begrense trafikken og smittefaren på våre slakterianlegg er det inntil videre ikke anledning for produsent å kjøre dyra sine selv til slakt.

 

Dette er sjåførens instruks for å redusere smittefaren i kontakt med produsenten:   

-Unngå nærkontakt/fysisk kontakt med personer (hold 2 meters avstand). Om ikke 2 meter kan overholdes skal munnbind benyttes.

-Foreta papirhåndtering etter muntlig informasjon fra produsent. Dersom du mottar egenerklæring eller retur-/nisjeskjema, skal hender sprites før og etter du har tatt i dette.

-Være nøye med håndhygiene. Vask med såpe og vann når det er mulig, bruk Antibac når håndvask ikke er mulig. Det skal være egnet hånddesinfeksjonsmiddel tilgjengelig i alle biler.

-Berøringspunkter i bil skal vaskes og desinfiseres ved bytte av bil eller om andre har brukt bilen før deg.

-Ikke møte produsenter som er syke, i karantene eller isolasjon.

 

Utover dette anbefaler vi alle å følge myndighetenes råd – se mer på Mattilsynet sine sider.

Kilde: Nortura