Anne Marit Panengstuen
Foto: Nortura

Nortura skal ivareta matforsyningen i Norge

12. mars 2020

Nortura har fullt fokus på å opprettholde forsyningsplikten sin av matvarer til forbrukerne.

Matforsyning, herunder produksjonsanlegg, distribunaler, logistikksystemer og butikker er definert som en kritisk samfunnsfunksjon.

– I den pågående situasjonen er det derfor svært viktig at Nortura sin produksjon fungerer fullt ut og at våre medarbeidere er operative, slik at vi kan levere mat til forbrukerne, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Nortura har satt sentral beredskap og følger nøye med på situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som må gjennomføres. Vår produksjon går som normalt.

Det har allerede vært omtalt i mediene at det har vært en stor salgsøkning på langtidsholdbar mat. Nortura slutter seg til handelens oppfordring om å ikke hamstre mat.

– Vi er ikke i ferd med å gå tomme og produksjonen vår går som normalt. Vi har alltid råvarer til langtidsholdbar mat på lager, slik at vi er i stand til å håndtere situasjoner som dette. Selvsagt må vi ta forbehold om at det kan bli krevende å sikre enkelte produkter hvis salget er unormalt høyt over tid, men per i dag er altså ikke dette en utfordring, sier Panengstuen.

Nortura gjør likevel risikovurderinger av hvilke produkter vi må prioritere å få ut til forbrukerne hvis det blir nødvendig å redusere produksjonskapasitet.

Fordi Nortura er definert som en kritisk samfunnsfunksjon har våre medarbeidere som får utfordringer som følge av at skoler og barnehager stenger krav på tilsyn av sine barn i sin kommune.

– Vi følger nå dette opp og er glad for at myndighetene er tydelige på at det skal legges til rette slik at medarbeidere i viktige funksjoner for Norge har mulighet til å gå på jobb.

Kilde: Pressemelding fra Nortura