Storfekjøtt
Foto Morten F. Holm / SCANPIX

Nortura setter ned engrosprisen på storfekjøtt

23. mai 2018

Konsernstyret i Nortura har fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 2. halvår 2018 innenfor volummodellen. Det er en liten reduksjon i alle priser for 2 halvår sammenlignet med 1. halvår. Dette viser at det blir vanskelig å oppnå en av de viktigste forutsetningene i jordbruksavtalen, om at produkter uten målpris skulle stige med 1,3 prosent. 

Landbruk24 har spurt styreleder i Nortura, Trine Hasvang Vaag om mulighetene for å øke prisene.

-Priser for neste halvår (2019) har vi ingen forutsetning for å tallfeste, men i en situasjon med overproduksjon for småfe er det lite sannsynlig at prisene stiger. Egg har overproduksjon, men balanse som følge av førtidsslakting.

Hvorfor settes prisen på storfe ned, når det fortsatt er prognosert med en betydelig underdekning i løpet av året?

-Behovet for storfe er størst i 1. halvår, derfor er det ønskelig å stimulere til mer slakt i 1. halvår. Det tilsier at eventuelle prisøkninger kommer da. At næringa klarer å levere når markedet etterspør kjøttet er viktig og fører til mindre og mindre prispress på det norske kjøttet.

-Oppsummert kan en vel si at det er overproduksjon eller nærmer seg markedsdekning for de fleste husdyrproduksjonene. Dette tilsier at rommet for økt prisuttak er begrenset. Jeg vil ikke gi noe prosenttall på dette, avslutter Vaag.

Her er de nye engrosprisene fra Nortura:

Storfe:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2018 til kr 60,30 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,20 i forhold til dagens pris.

Lam:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2018 til kr 64,60 per kg. Dette er en videreføring av dagens pris og innebærer også samme planlagte gjennomsnittlige engrospris som i 2. halvår 2017.

Representantvaren for lammeslakt har inntil nå omfattet alle klasser av kvalitet O og R unntatt R+. I perioden 2014-2016 utgjorde klasse R+ i gjennomsnitt nær 29 pst. av samlet leveranse. I jordbruksoppgjøret ble det enighet om å utvide representantvaren for lammeslakt til også å omfatte klasse R+. Det medfører en økning i oppnådd engrospris på 25-30 øre/kg og en videreføring av Planlagt gjennomsnittlig engrospris betyr i realiteten en prisreduksjon på 25-30 øre/kg.

Egg:
Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 2. halvår 2018 til kr 19,25 per kg. Dette er en reduksjon på kr 0,10 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. Prisreduksjonen tas på egg fra miljøinnredning med 0,20 kr per kg.

Prisløyper:
Det vil bli informert om prisløyper for storfe, lam og egg med det første. Samtidig vil prisløypa for gris bli konkretisert med hvilke uker prisen økes og reduseres før jul.