Nortura Sandeid
Foto: Nortura

Nortura Sandeid rammet av koronasmitte.

18. november 2020

Nortura Sandeid gjennomfører midlertidig stans i aktiviteten ved en avdeling som følge av bekreftet koronasmitte.

Lokalsamfunnet rundt Sandeid står for tiden i et smitteutbrudd. Nortura Sandeid berøres av dette, og det er bekreftet smitte hos ansatte ved Nortura Sandeid. Nærkontakter blir kartlagt, og alle disse blir satt i karantene. Nortura vil på bakgrunn av situasjonen gjennomføre testing av ansatte på anlegget. Nortura Sandeid har god dialog med kommunelegen og det har blitt gjennomført en midlertidig stans av aktiviteten i den berørte avdelingen frem til det har blitt gjennomført testing av ansatte og man har god oversikt over situasjonen. Vi samarbeider tett med kommunelegen om smittesporing.

Det vil bli forskyving av slakting som følge av situasjonen, og vi vil også ta i bruk alternative løsninger ved hjelp av andre anlegg, som Forus, Førde og Egersund. Produsenter som har meldt inn dyr som vil bli berørt vil få informasjon direkte fra Nortura. Slaktedyr som allerede er kommet inn til anlegget, eller på vei inn vil bli transportert til annet anlegg for slakting.

Lers mer hos NRK

Kilde: Nortura