Døgngammel kylling
Foto : Berit Roald / SCANPIX

Nortura øker prisen på fjørfekjøtt.

13. juni 2019

Konsernstyret i Nortura har vedtatt å øke engrosprisene på kylling og kalkun med hhv. 0,50 kr/kg og 0,60 kr/kg med virkning fra 1. juli 2019. Med grunnlag i utviklingen i innfrakt– og slaktekostnader, er det besluttet å videreføre prisendringene uendret til produsent.

Følgende prisendringer gjennomføres fra 1. juli:

  • Kalkun: + 0,60 kr/kg
  • Slaktekylling: + 0,50 kr/kg
  • Daggamle kyllinger: + 0,07 kr/stk
  • Rugeegg: + 0,06 kr/stk
  • Unghøner: + 4 kr/stk (ble i tillegg økt med 7 kr/stk fra 6. april)

Kilde: Nortura.no