Foto: Nortura
Foto: Nortura

Nortura øker engrosprisen på kjøtt og egg

23. mai 2022

Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2022 innenfor volummodellen.

Markedet for sau og lam er i god balanse og produksjonen er på et riktig nivå. Det er stor overproduksjon av egg og ikke rom for nyetableringer. For storfe forventes høy innfrysning til høsten, mens det er en liten underdekning av gris.

 Storfe:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2022 til kr 74,80 per kg. Dette er en økning på kr 4,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Gris:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris i 2. halvår 2022 til kr 41,50 per kg. Dette er en økning på kr 3,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

 Lam:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2022 til kr 78,50 per kg. Dette er en økning på kr 5,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i  2. halvår 2022 til kr 23,00 per kg. Dette er en økning på kr 0,80 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris. 

Prisløyper:

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, gris, lam og egg innen fristen for varsling.

Grunnlagsdokument:

Grunnlagsdokument for prissetting publiseres på Totalmarked.nortura.no innen kort tid.

 

Fra engrospris til avregningspris

Engrosprisen er utgangspunktet for beregningen av avregningsprisen. Dette gjelder for alle dyreslag og egg, også for kylling og kalkun som er tatt helt ut av markedsordningene.

Avregningspris til bonde er forskjellen mellom engrosprisen på slakt eller egg, og kostnadene som Nortura har for å få slakta dyra eller sortere egga. I tillegg er endringer i verdien av biprodukter, hud og skinn, Norturas egne tillegg/trekk og offentlige avgifter med på å avgjøre den endelige avregningsprisen.

Tabellen viser elementene fra engrospris til avregningspris, også kalt nettonoteringen.

Her er en video der Trine Vaag forklarer om hva som ligger til grunn når PGE fastsettes.

Kilde: Nortura