Foto: Nortura
Foto: Nortura

Nortura og Ytterøykylling sammen om nytt slakteri i Trøndelag

16. mars 2022

Nortura og Ytterøykylling har inngått en intensjonsavtale om å etablere et nytt moderne slakteri for kylling på Røra i Trøndelag. Slakteriet vil øke konkurransekraften for begge selskaper gjennom kortere transporttid, økt effektivitet og reduserte slaktekostnader.

Byggingen av det nye slakteriet, som vil ligge sentralt i Trøndelag, innebærer at Nortura igjen etablerer kyllingslakteri i fylket. Lokaliseringen av slakteriet vil, sammen med bruk av moderne produksjonsteknologi, korte transporttidene for kylling i regionen og øke dyrevelferden i slakteprosessen.

– Dette er en satsing og re-etablering i Trøndelag, en av landets viktigste matregioner og i et marked som er i sterk vekst. Et moderne kyllingslakteri i Trøndelag korter ned transporttid, øker dyrevelferd og styrker konkurransekraften til Nortura og Prior, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i Nortura. 

Slakteriet vil bli eid likt mellom Nortura og Ytterøykylling i et felles selskap. Nortura og Ytterøykylling vil fortsatt konkurrere i tilførsels- og sluttmarkedet. Partene vil samarbeide om henting av kylling på gården, transport og slakting. En avtale mellom partene vil ikke innebære samarbeid om tilførsler, produktutvikling, salg og markedsføring til sluttmarkedet. 

Det blir nedsatt en egen gruppe som skal utrede mulig avvikling av slakting og mulig ny aktivitet ved Nortura Elverum. Prosjektet inngår i Norturas arbeid med å gjøre konsernets industristruktur mer bærekraftig og konkurransedyktig for fremtiden. 

Gjennomføringen av avtalen er avhengig av utfallet fra Nortura Elverum utredningen og konsernstyret i Nortura sin behandling og beslutning i saken. Hvis avtalen iverksettes vil Nortura slakte all kylling i Trøndelag-regionen ved det nye anlegget på Røra mens øvrig produksjon på Østlandet vil være på Hærland i Østfold.

Kilde: Pressemelding fra Nortura