Åse Kringlebotn
FOTO: Erik Burås / Studio B13

Nortura mener “Hverdagslam” prises for høyt

28. mars 2018

Aftenposten har i dag en lengre artikkel om prisen på lammekjøtt i butikk. Nortura mener kjedene tar seg for godt betalt for de nye lammeproduktene som nå er ute i markedet. Coop mener prisene avspeiler det de har betalt for kjøttet fra Nortura.

Ja, vi har registrert at det er litt dyrt, sier kommunikasjonssjef Åse Kringlebotn (bildet) i Nortura
Kringlebotn sier også at de fleste forbrukere ser på lanseringen av Hverdagslam i sammenheng med overskuddsproblematikken.
– Det er litt synd at det er så dyrt, for nesten alle har fått med seg at det har vært overskudd av lammekjøtt på markedet. Det betød at bøndene fikk dårlig betalt for kjøttet i fjor, sier hun og legger til: – Da henger det ikke på greip med så høy pris til forbrukerne.
– Gjennomsnittsprisen på lam, inkludert tilleggsytelser, har gått ned de siste årene. I fjor fikk bøndene 46,07 kroner pr. kg, mens prisen i 2015 var 55,72, sier fagsjef småfe, Finn Avdem i Nortura.

Coop presiserer at deres utsalgspriser på «Hverdagslam» gjenspeiler innprisene de har fått fra Gilde.
– Med bakgrunn i de prisene vi ble presentert for konseptet «Hverdagslam», valgte Coop derfor kun å lansere noen få varelinjer av denne serien og heller fylle på med noen varelinjer Coop lam, slik at vi kan å gi kundene våre like godt utvalg, men til en noe lavere pris, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen