Storfeslakt
Illustrasjonsfoto

Nortura med ekstra avtaletillegg på storfe fra 16 . mars.

18. februar 2020

Etterspørselen er etter storfekjøtt er god, slik at det er underdekning i markedet. For å møte økt etterspørsel fremover mot sommeren starter prisopptrappingen mandag 16. mars, Nortura ønsker nå å forsterke denne ved å innføre Ekstra avtaletillegg på kr 0,65 fra samme dato.

Ved utgangen av 2019 var det 1 751 tonn storfe på reguleringslager. Med underdekning blir markedet supplert med uttak fra reguleringslager. Pr utgangen av uke 6 var det tatt ut 590 tonn. Vi regner med at slaktingen vil ta seg noe opp i forbindelse med telledato, skriver fagsjef for storfe I Nortura Asgeir Svendsen, på Norturas medlemssider.

Slik blir prisløypa framover.

    02.03 16.03 13.04 20.04 27.04 22.06
Engrospris   -0,80 +0,50 +0,50 +0,80 +0,80    
Omsetningsavgift   +0,70   -0,80        
Ekstra avtaletillegg     +0,65 -0,35 +0,40 +0,70 -1,40  
Sum effekt produsentpris   -1,50 +1,15 +0,95 +1,20 +0,70 -1,40  

 

Kilde: Nortura Medlem